نمایش دادن همه 3 نتیجه

سرود مادر مهربان

250000 تومان

سرود مادر مهربان ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : مادر ، روز مادر ، ولادت ، حضرت فاطمه ، زهرا

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  2:42

گوش کردن گزیده سرود :

قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.

سرود کوثر پیغمبری

250000 تومان

سرود کوثر پیغمبری ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : ولادت ، حضرت زهرا (س) ، روز مادر ، مادر

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  3:42

گوش کردن گزیده سرود :


قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.

سرود سایه بون

250000 تومان

سرود سایه بون ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : ولادت ، حضرت زهرا (س) ، روز مادر ، مادر

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  3:16

گوش کردن گزیده سرود :

قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.