نمایش یک نتیجه

سرود معلم

500000 تومان

سرود معلم ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : معلم ، روز معلم ، هفته معلم ، شهادت شهید مطهری

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  4:55

گوش کردن گزیده سرود :

قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.