نمایش دادن همه 7 نتیجه

سرود مادر مهربان

250000 تومان

سرود مادر مهربان ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : مادر ، روز مادر ، ولادت ، حضرت فاطمه ، زهرا

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  2:42

گوش کردن گزیده سرود :

قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.

سرود معلم

100000 تومان

سرود معلم ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : معلم ، روز معلم ، هفته معلم ، شهادت شهید مطهری

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  4:55

گوش کردن گزیده سرود :

قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.

سرود مثل کوه ایستاده ایم

250000 تومان

سرود مثل کوه ایستاده ایم ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : ایران ، پایداری ، شهدای هسته ای ، یادواره شهدا

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  3:04

گوش کردن گزیده سرود :


قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.

سرود کوثر پیغمبری

250000 تومان

سرود کوثر پیغمبری ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : ولادت ، حضرت زهرا (س) ، روز مادر ، مادر

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  3:42

گوش کردن گزیده سرود :


قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.

سرود علی صراط جنان

250000 تومان

سرود علی صراط جنان ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : ولادت

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  4:24

گوش کردن گزیده سرود :

قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.

سرود تنهاترین

300000 تومان

سرود تنهاترین ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : امام زمان (عج) ، فاطمیه ، مهدویت

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  4:03

گوش کردن گزیده سرود :

قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.

سرود سایه بون

250000 تومان

سرود سایه بون ( باکلام ، بیکلام ، متن )

اجرای گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

موضوع : ولادت ، حضرت زهرا (س) ، روز مادر ، مادر

مقطع تحصیلی : ویژه تمامی مقاطع تحصیلی

مدت زمان سرود :  3:16

گوش کردن گزیده سرود :

قیمت گذاری سرود با گروه سازنده می باشد و فروشگاه معاون پرورشی هیچ دخالتی در قیمت گذاری سرود ندارد.