نرم افزار سرود نغمه های مدرسه 4 ( 360 سرود )

نرم افزار نغمه های مدرسه 4 کاری مشترک از کتابخانه الکترونیکی شهید غلامرضا زهره منش و وبلاگ معاون پرورشی در مهرماه 1398 طراحی و تولید گردید . این مجموعه شامل 360 عنوان سرود در قالب آهنگ باکلام و بی کلام و متن سرود می باشد .

ادامه مطلب

نرم افزار سرود نغمه های مدرسه 3 ( 222 سرود )

نرم افزار نغمه های مدرسه 3 کاری مشترک از کتابخانه الکترونیکی شهید غلامرضا زهره منش و وبلاگ معاون پرورشی در مردادماه 1396 طراحی و تولید گردید . این مجموعه شامل 222 عنوان سرود در قالب آهنگ باکلام و بی کلام و متن سرود می باشد .

ادامه مطلب

نرم افزار سرود نغمه های مدرسه 1 ( 300 سرود )

نرم افزار نغمه های مدرسه 1 ( بانک سرودهای دانش آموزی ) کاری مشترک از کتابخانه الکترونیکی شهید غلامرضا زهره منش و اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در تابستان 1394 طراحی و تولید گردید . این مجموعه دارای بیش از 300 عنوان سرود بدون تکرار در قالب آهنگ باکلام و بی کلام و متن سرود می باشد . این نرم افزار جهت اجرای گروه های سرودهای دانش آموزی در مدارس طراحی گردید . این مجموعه حاصل زحمات 6 ساله در جمع آوری و بایگانی سرودهای دانش آموزی بوده است .

ادامه مطلب

نرم افزار سرود نغمه های مدرسه 2 ( 419 سرود )

نرم افزار نغمه های مدرسه ( بانک سرودهای دانش آموزی ) کاری مشترک از کتابخانه الکترونیکی شهید غلامرضا زهره منش و وبلاگ معاون پرورشی  در آبان 1395 طراحی و تولید گردید . این مجموعه شامل 419 عنوان سرود در قالب آهنگ باکلام و بی کلام و متن سرود می باشد .قیمت نرم افزار : 30 هزار تومان

ادامه مطلب