نرم افزار بانک جامع نمایشنامه نسخه 2 ( 500 نمایشنامه )

این مجموعه دارای بیش از 500 عنوان نمایشنامه جدید و متفاوت از نسخه 1 در گروه های سنی مختلف می باشد . این نرم افزار جهت استفاده در گروه های نمایشی دانش آموزی و گروه های نمایش حرفه ای طراحی گردید .

ادامه مطلب